28 diciembre 2010

Licencias 2011

O día 2 de xaneiro de 2011 comezarase coa tramitación das licencias.
Para tramitar as licencias de deportista por un club, primeiro debe estar tramitada a licenza do club.
 
Os abonos dos deportistas que se federen por un club deben ser feitos polo club, por razóns contables agruparanse preferiblemente por mes.  A Federación pode emitir unha liquidación ó final de cada mes.A documentación dos/as deportistas becados no Centro Galego de Tecnificación Deportiva deben estar na Federación, para poder tramitarlles a licenza, como máximo o día 30 de decembro.

A aquel do que non se teña esta documentación tramitaráselle a licenza como independente o día 2 de xaneiro.


--------------------------------------

* Documentación necesaria para a tramitación de licencias de club
* Documentación necesaria para a tramitación de licencias de Deportista, Técnico ou Oficial : 
• A licenza surtirá efectos 10 días despóis da recepción desta documentación na FEGATRI. 

Nº de conta para o ingreso:
Federación Galega de P.M. e Tríatlon
La Caixa 2100 2335 59 0200088978

 

*** Categorías das licencias para 2011

*** Prezos das licencias para 2011

CUSTES DE LICENCIAS 2011
MENORES
          25,00 €
CADETE
          35,00 €
JUNIOR(Independientes)
          72,00 €
SUB.23 (Independientes)
          82,00 €
ABSOLUTO (Independientes)
          82,00 €
VETERANO (Independientes)
          82,00 €
JUNIOR (Club)
          55,00 €
SUB.23 (Club)
          65,00 €
ABSOLUTO (Club)
          65,00 €
VETERANO (Club)
          65,00 €
OFICIAL
          50,00 €
TÉCNICO
          50,00 €
1Club+1Técnico
         200,00 €
Técnico ou oficial+Triatleta (ind)
      103,00 €
Técnico ou oficial+Triatleta (club)
           98,00 €
Técnico+Xuíz
           93,00 €
CLUB/ORGANIZADOR
       180,00 €
ORGANIZADOR/CLUB
       180,00 €
 * A duplicidade de Licenza de club ou organizador xa só é válida ós efectos censais.Haberá unha única licenza de club válida para organización de probas tamén. 
Dºs Inscrición Circuítos Galegos:.- (abonase coa licenza de Club):
                               INDEPENDIENTES            100€
                               CLUBS                              300€

No hay comentarios: